Konepajapalvelut

Monipuolinen osaamisemme ja konekanta sekä oma maalaamo mahdollistavat niin pienten kuin suurtenkin sarjojen valmistamisen sekä nopean ja joustavan toimituksen. Räätälöimme toimitussisällöt aina tilaajan kulloisenkin tarpeen mukaisesti aina yksittäisten komponenttien toimittamisesta laajoihin järjestelmäkokoonpanoihin. Laajan kumppaniverkostomme kautta pystymme tarvittaessa toteuttamaan myös tarvittavat työpiirustukset tai muut kokonaistoimituksen vaatmat palvelut.

Panostamme voimakkaasti henkilöstömme osaamiseen ja toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja täytämmekin niin ISO9001 kuin EN1090 mukaiset laatukriteerit. Jatkuva laadunseuranta, IWS pätevyydet omaavat hitsauskoordinaattorimme sekä mahdollisuus hitsauksen automatisointiin varmistavat, että lopputulos vastaa aina odotuksia.Kuva10 w595x350